Dienstag, 4. Dezember 2018

TV is more important then a fair long distance

... På långdistansen vill löparna ha tre minuters startmellanrum, det gillar inte tv alls.

Så hur löser man det dilemmat?
Bra fråga. Om du inte kan tv-producera ett mästerskapsarrangemang så är ju frågan om det är värt att lägga tid och pengar på det. Så krasst är det. Att göra orienterignen till en tv-vänligt sport är var viktigaste uppgift för att få mer pengar i sporten. ...

Aron Less, chair of the IOF foot o commission, skogsport 9/2018